Контакты


Исполнитель:
+38(0542)79-51-84
+38(098) 817-94-06
helpdesk_3d@mail.ru
 helpdesk_3d@mail.ru
 puzik_en

Администратор сайта:
 207335090
 puzik_dv


Валюта:
English  Русский 

Блог / Новости

1 10 2009
Подписаться на новости:
или RSS 2.0

Голосование

Как Вы оцениваете удобство работы с сайтом?
Главная » Готовые студенческие работы

Готовые студенческие работы

Диссертации (1173 шт.)
Дипломные (81 шт.)
Курсовые (664 шт.)
Контрольные (1493 шт.)
Задачи (119 шт.)
Шпаргалки (11 шт.)
Рефераты (335 шт.)
Научные работы (11 шт.)


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


<< пред   1   2   3   4   5   6   7    ...   389   след >>
Тема: Європейське право
Код работы: 201-14005
Описание: ЗМІСТ
1. Джерела Європейського права: загальна характеристика. 3
2. Принцип вільного руху працівників у праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження. 12
3.Склад і порядок формування Європейського парламенту. Правове становище депутатів Європейського парламенту 20
Список використаної літератури: 27
Стоимость: 80.00 грн.


Тема: Європейське право
Код работы: 201-14017
Описание: ЗМІСТ
1. Визначення науки Європейського права та її розвиток на сучасному етапі. 3
2. Європейське поліцейське відомство (Європол). Місце в організаційному механізмі Європейського Союзу, цілі і сфера відання. 9
3. Правові основи соціальної політики ЄС. 21
Список використаної літератури: 26
Стоимость: 80.00 грн.


Описание: спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП с. 3-11
РОЗДІЛ І. ПРИНЦИП НАСТУПНОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА с.12-39
1.1. Поняття наступності права . с. 12-25
1.2. Наступність права (правових систем) як результат циклічного розвитку цивілізацій .с. 26-38
Висновки . с. 39
РОЗДІЛ ІІ. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА с. 40-94
2.1. Формування Європейського права с. 40-51
2.2. Поняття Європейського права та “Європейського податкового права” . с. 52-62
2.3. Європейська правова система .с. 63-79
2.4. Структура Європейського права с. 80-93
Висновки с. 94
РОЗДІЛ ІІІ. ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ с. 95-165
3.1. Поняття та види джерел Європейського права с. 95-105
3.2. Європейська правова традиція .с. 106-120
3.3. Концепція оподаткування с. 121-145
3.4. Акти європейського інтеграційного податкового права.с. 146-165
Висновки с. 166-167
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .с. 168-170
ЛІТЕРАТУРА . с. 171-182
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: 12.00.12 – філософія права
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
План.
Вступ 3
Розділ 1. Реконструкція образу європейського права як цілісного явища 12
Розділ 2. Особистісний вимір дії європейського права 59
Розділ 3. Європейське право як інституалізоване утворення 94
Розділ 4.Духовно-практичне освоєння дійсності як константа європейського права .123
Розділ 5. Філософія права як методологія вираження людського змісту в предметних формах права 161
Висновки 186
Список використаних джерел 189
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.12. – філософія права
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ І. ЦІННІСТЬ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ ПРАВОВОЇ АКСІОЛОГІЇ. . .
1.1. Філософське розуміння цінності: генеза та основні історичні етапи розвитку .
1.2. Місце та роль загальнолюдських цінностей у системі права .
1.3. Цінність права: сутність і структура.
1.4. Аксіологічний аспект юридичної науки .
Висновки по І розділу
Розділ ІІ. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ ЯК НАРІЖНЕ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ГНОСЕОЛОГІЇ .
2.1. Розуміння істини у праві: генеза та сучасні підходи.
2.2. Особливості та основні методи пошуку істини у правознавстві .
2.3. Пізнавальний зміст процесу творення юридичних норм .
2.4. Істина в структурі правореалізаційної діяльності .
Висновки по ІІ розділу .
Розділ ІІІ. СУТНІСНА ПРИРОДА ЄДНОСТІ ЦІННОСТЕЙ ТА ІСТИНИ У ПРАВІ
3.1. Основні етапи правового пізнання в істиннісно-ціннісному аспекті .
3.2. Істина як цінність – визначальна характеристика правового пізнання . . .
3.3. Правотворчість та правореалізація: істинність цінностей
3.4. Специфіка взаємоузгодження цінностей та істини у правовій державі .
Висновки по ІІІ розділу . .
ВИСНОВКИ .
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень 3
Вступ 5
Огляд літератури за темою 15
Розділ 1. Передумови появи, джерела та структура Кормчих книг Київської Русі (На прикладі Єфремовської редакції) 22
1.1. Передумови появи Кормчих книг на території Київської Русі 22
1.2. Джерела Кормчих книг 37
1.3. Структура Кормчих книг 62
Розділ 2. Правові норми Єфремівської Кормчої 89
2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини вищого духовенства 92
2.2. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини нижчого духовенства та монахів 120
2.3. Правові норми Єфремівської кормчої, які регулюють правовідносини кліриків усіх санів та монахів 137
2.4. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини мирян 157
2.5. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини усіх членів християнської громади 178
Висновки 192
Список використаних джерел 197
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми 13
1.1. Поняття інституції “права людини” в сучасній вітчизняній юридичній науці 14
1.2. Стан розробки проблеми 32
РОЗДІЛ 2
Витоки і становлення ідеї прав людини в Україні (ХI - XVIII ст.) 42
2.1. Свобода як виток ідеї прав людини 44
2.2. Рівність і рівноправність як міра свободи 76
2.3. Справедливість як сутність прав людини 94
РОЗДІЛ 3
Утвердження ідеї прав людини в період українсь¬ко-го відродження (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) 116
3.1. Права людини і права народу (нації): їх співвід¬ношення 119
3.2. Права людини і проблема місцевого самовряду-вання 144
3.3. Державотворчий потенціал прав людини 158
ВИСНОВКИ 189
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 193
Стоимость: 200.00 грн.


Тема: ІДПІ
Код работы: 201-07042
Описание: План
Вступ
Основна частина
1. Проблеми державності в західноукраїнських землях у 20х – 30х роках ХХ століття.
Висновок
Стоимость: 52.00 грн.


Тема: ІДПІ
Код работы: 201-08152
Описание: План:
Вступ 3
1. Правова система Київської Русі. 6
1.1 Дослідження джерел права, галузей права, джерела права, об'єктів і суб'єктів правовідносин. 6
1.2 Загальна характеристика правової системи Київської Русі 7
2. "Руська правда" як пам'ятка і як джерело права 11
3. Класифікація злочинів та види покарань за "Руською правдою" 16
3.1 Класифікація злочинів 16
3.2 Види покарань 17
4. Характеристика розшуку часі в Київської Русі 18
5. Право власності та володіння в Київській Русі 19
6. Судова система в Київській Русі 21
6.1 Процес формування та види судів. 21
6.2 Характеристика судочинства Київської Русі 22
Висновок 27
Список використаної літератури 29
Стоимость: 144.00 грн.


Тема: ІДПЗК
Код работы: 201-07041
Описание: План
Вступ
Основна частина
1. Право Великобританії нового часу.
2. Судочинство Великобританії нового часу.
Висновок
Стоимость: 52.00 грн.

<< пред   1   2   3   4   5   6   7    ...   389   след >>


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика