Контакты


Исполнитель:
+38(0542)79-51-84
+38(098) 817-94-06
helpdesk_3d@mail.ru
 helpdesk_3d@mail.ru
 puzik_en

Администратор сайта:
 207335090
 puzik_dv


Валюта:
English  Русский 

Блог / Новости

1 10 2009
Подписаться на новости:
или RSS 2.0

Голосование

Как Вы оцениваете удобство работы с сайтом?
Главная » Готовые студенческие работы  » Дипломные

Готовые дипломные - студенческие работы по праву.


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


1   2   3   4   5   6    ...   9   след >>
Тема: Іноваційна діяльність
Код работы: 201-15008
Описание: ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8
1.1. Поняття і значення інновації та інноваційної діяльності 8
1.2. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності, їх функції 17
1.3. Правове регулювання фінансування інноваційної діяльності 30
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 42
2.1. Законодавство України, що регулює інноваційну діяльність. 42
2.2. Загально-правова характеристика інноваційних договорів 47
2.3. Державна підтримка і гарантії інноваційної діяльності 58
2.4. Відповідальність за порушення законодавства про інноваційну діяльність 70
РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. 77
3.1. Стан і перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні 77
3.2. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності України 84
ВИСНОВКИ 93
ДОДАТКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98
Стоимость: 1 000.00 грн.


Тема: Інтелектуальна власність
Код работы: 201-14064
Описание: ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Захист торговельних марок як об’єктів інтелектуальної власності 7
1.1. Зміст правовідносин щодо торгівельних марок 7
1.2. Види порушень прав законних володільців торгівельних марок 15
1.3. Юридична відповідальність за порушення прав на торгівельну марку 21
РОЗДІЛ 2. Особливості захисту прав інтелектуальної власності на торгову марку 26
2.1. Форми та способи захисту прав на торгівельну марку 26
2.2. Захист прав власників торгових марок від контрафактної продукції 35
2.4. Захист прав на торговельні марки на митному кордоні 39
РОЗДІЛ 3. Зарубіжний досвід захисту та вдосконалення кримінально-правової охорони прав на торговельні марки 44
3.1. Використання для України досвіду Франції щодо захисту прав на торгівельні марки 44
3.2. Напрями вдосконалення правового захисту прав на торговельні марки 48
ВИСНОВОК 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 67
Стоимость: 800.00 грн.


Тема: Інтелектуальна власність
Код работы: 207-14097
Описание: ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 6
1.1. Права інтелектуальної власності як об’єкт правового захисту 6
1.2. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет як підстава юридичної відповідальності 15
1.3. Нормативно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет 27
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 33
2.1. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності 33
2.2. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності 51
2.3. Загальна характеристика кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності 58
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНТЕРНЕТ 65
3.1. Аналіз зарубіжного досвіду у сфері відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в Інтернет на прикладі США та ЄС 65
3.2. Основні проблеми відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в Інтернет 76
ВИСНОВКИ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
Стоимость: 700.00 грн.


Тема: Інформаційне право
Код работы: 201-10001
Описание: Зміст
Реферат 3
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 4
РОЗДІЛ І. Загальнотеоретичні засади забезпечення дисципліни праці 8
1.1 Поняття та особливості забезпечення дисципліни праці. 8
1.2. Загальна характеристика правового забезпечення трудової дисципліни 18
РОЗДІЛ ІІ. Зміст правового забезпечення дисципліни праці 25
2.1 Принципи 25
2.2 Орієнтована структура поведінки персоналу 27
РОЗДІЛ ІІІ. Зарубіжний досвід 31
3.1 Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу. 31
3.2 Виробнича дисципліна і трудовий розпорядок в країнах з розвиненою ринковою економікою 45
3.3 Особливості зарубіжних технологій управління колективом. 55
Висновок 63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67
Додаток 74
Стоимость: 630.00 грн.


Тема: Інформаційне право
Код работы: 201-12267
Описание: ЗМІСТ
1.Інформаційна сфера, як об’єкт адміністративно- правового, інформаційно- правове регулювання. 6
1.1 Поняття інформаційної сфери України 6
1.2 Нормативно-правові акти що регулюють суспільні відносини в інформаційній сфері. 10
1.3 Державна інформаційна політика в умовах розвитку інформаційного суспільства 22
2.Особливості адміністративної відповідальності за порушення в інформаційні сфері. 48
2.1 Місце адміністративної відповідальності за порушення в інформаційній сфері і заходах примусу. 48
2.2 Адміністративні правопорушення як підстава адміністративної відповідальності в інформаційній сфері. 54
2.3 Юридична характеристика правопорушень в інформаційній сфері. 57
3. Реалізація норм адміністративної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері; 71
3.1 Види стягнень,які застосовуються при порушенні в інформаційній сфері 71
3.2 Провадження у справах за порушення в інформаціній сфері. 76
Висновок 83
Список використаної літератури: 93
Стоимость: 1 000.00 грн.


Тема: Інформаційне право
Код работы: 201-14107
Описание: ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 7
1.1. Поняття інформаційної безпеки та її загроз 7
1.2. Інформаційна безпека як складова національної безпеки. 12
1.3. Основні напрямки державної політики інформаційної безпеки 24
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 32
2.1. Правові засади забезпеченні інформаційної безпеки 32
2.2. Суб’єкти які забезпечують інформаційну безпеку. 45
2.3. Організаційні заходи уповноважених органів щодо забезпечення інформаційної безпеки 50
РОЗДІЛ III НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 61
3.1. Проблеми організаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки України 61
3.2. Адаптація правових стандартів ЄС України у сфері інформаційної безпеки. 69
ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87
Стоимость: 1 200.00 грн.


Тема: Адміністративне право
Код работы: 201-08262
Описание: Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ І. Адміністративні правопорушення в сфері господарської діяльності як різновид адміністративного проступку. 6
1.1. Ознаки адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності. 6
1.2. Сутність і зміст правопорушення. 12
1.3. Підстави притягнення до відповідальності за вчинення правопорушення в сфері господарської діяльності. 18
РОЗДІЛ ІІ. Об'єкти посягання як ознака адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності: 28
2.1. Загальна характеристика законодавства з адміністративно-правового регулювання господарської діяльності. 28
2.2. Підприємництво 39
2.3. Некомерційна господарська діяльність. 50
2.4. Принципи господарської діяльності. 53
РОЗДІЛ ІІІ Види правопорушень у сфері господарської діяльності. 56
3.1. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг. 56
3.2. Адміністративні правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності. 61
3.3. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. 80
Висновок 84
Список використаної літератури: 87
Стоимость: 600.00 грн.


Тема: Адміністративне право
Код работы: 201-12116
Описание: ЗМІСТ
Реферат 3
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 4
Вступ 5
Розділ 1. Загальна характеристика поняття адміністративних послуг 7
1.1 Особливості предмета правового регулювання в адміністративному праві на сучасному етапі 7
1.2 Поняття, особливості та ознаки адміністративних послуг 11
1.3 Класифікація адміністративних послуг 33
Розділ 2 Організаційно правові засади надання адміністративних послуг в Україні 38
2.1. Суб'єкти надання адміністративних послуг 38
2.2. Правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні 43
2.3.Принципи та процедура надання адміністративних послуг 46
Розділ 3 60
Міжнародний досвід правового регулювання адміністративних послуг за кордоном 60
Висновок 69
Список використаної літератури: 72
Стоимость: 450.00 грн.


Тема: Адміністративне право
Код работы: 201-13061
Описание: ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 6
1.1 Сучасний стан та перспективи аграрного розвитку України 6
1.2. Концепсії адміністративної реформи та нова парадигма адміністративного права 12
1.3 Державна політика у сфері управління аграрним сектором України: правові засади. 21
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 33
2.1. Концептуальні засади державного управління в аграрному секторі: мета, завдання, принципи, функції 33
2.2. Правове забезпечення державного управління в агарному секторі України 40
2.3. Суб’єкти державного управління в аграрному секторі: адміністративно-правові повноваження, структура, відповідальність, методи 46
2.4 Особливості аграрного сектору України як об’єкта державного управління 80
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 85
3.1 Напрямки вдосконалення правового забезпечення державного управління в аграрному секторі 85
3.2. Удосконалення організаційного забезпечення державного управління в агарному секторі (на прикладі Сумської області) 95
3.3.Роль інформаційного забезпечення в удосконалені державного управління в аграрному секторі України 103
ВИСНОВКИ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113
Стоимость: 900.00 грн.


Тема: Адміністративне право
Код работы: 201-13062
Описание: ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 6
1.1 Сутність та правові засади режиму надзвичайного стану 6
1.2. Міжнародно-правові аспекти надзвичайного стану 15
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 22
2.1. Умови та порядок введення та припинення дії надзвичайного стану 22
2.2.Система органів державної влади, що забезпечує реалізацію режиму надзвичайного стану 27
2.3. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні режиму надзвичайного стану 36
РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНО- ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ В УМОВАХ ДІЇ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 51
3.1 Характеристика адміністративно-примусових заходів в умовах дії режиму надзвичайного стану 51
3.2. Принципи адміністративно-правових примусових заходів в умовах надзвичайного стану 71
3.3. Відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану 81
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95
Стоимость: 900.00 грн.

1   2   3   4   5   6    ...   9   след >>


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика