Контакты


Исполнитель:
+38(0542)79-51-84
+38(098) 817-94-06
helpdesk_3d@mail.ru
 helpdesk_3d@mail.ru
 puzik_en

Администратор сайта:
 207335090
 puzik_dv


Валюта:
English  Русский 

Блог / Новости

1 10 2009
Подписаться на новости:
или RSS 2.0

Голосование

Как Вы оцениваете удобство работы с сайтом?
Главная » Готовые студенческие работы  » Шпаргалки

Готовые шпаргалки - студенческие работы по праву.


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


1   2   след >>показать все
Тема: Аграрне право
Код работы: 201-08073
Описание: 1.Аграрне право як галузь права,його історичні витоки та особливості.
2.Предмет аграрного права України, його зміст та особливості.
3.Принципи аграрного права України.
4.Система аграрного права України.
5.Нові правові інститути аграрного права України: проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні.
6.Особливості джерел аграрного права.
7.Конституція України – правова основа джерел аграрного права.
8.Закони – основні джерела аграрного права . Підзаконні акти в системі джерел аграрного права. Локальні нормативні акти.
9. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин.
10.Внутрішні аграрні правовідносини.
11.Зовнішні аграрні правовідносини.
12.Поняття і класифікація субєктів аграрного права.
13.Особливості правового статусу субєктів аграрного господарювання .
14.Загальні засади створення та ліквідації субєктів аграрного господарювання.
15.Правове регулювання приватизації в АПК.
16. Правове регулювання аювання.
17.Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку .
18.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі .
19.Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки .
20.Правове регулювання ринку зерна.
21 Правове регулювання ринку цукру.
22. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну .
23.Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві.
24.Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві.
25.Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства.
26.Органи державного контролю та інспекції в АПК.
27.Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання .
28.Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання.
29.Поняття соціального розвитку села.
30.Правовий режим обєктів соціальної сфери села.
31.Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства .
32.Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.
33.Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.
34.Майнова відповідальність за аграрні правопорушення .
35. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
36.Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення .
37.Землі сільськогосподарського призначення як обєкт правового регулювання.
38.Особливості правового режиму земель сільськогосподарського признчення.
39. Права та обовязки сільськогосподарських землекористувачів.
40.Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві.
41.Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві.
42. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві.
43. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві.
44. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві.
45.Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві.
46.Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК.
47.Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.
48.Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.
49.Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю.
50.Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю.
51.Поняття та види сільськогосподарських кооперативів .
52. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів.
53.Статути сільськогосподарських кооперативів.
54.Членство в сільськогосподарських кооперативах.
55.Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.
56.Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція.
57.Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.
58.Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств.
59.Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності.
60.Земельні правовідносини у фермерському господарстві.
61.Майнові правовідносини у фермерському господарстві.
62.Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства. Відносини фермерського господарства з бюджетом , банківськими установами та страховими організаціями.
63.Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства.
64.Правовий режим майна особистого селянського господарства.
65.Правовий режим земель особистого селянського господарства.
66.Державна підтримка особистих селянських господарств.
67.Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.
68.Правой режим майна та особистості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами.
69.Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності.
70.Правове регулювання тваринництва.Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва.Правове регулювання племінної справи у тваринництві.
71.Правове регулювання бджільництва.
72.Правове регулювання виробництва рибної продукції.
73.Правове регулювання ветеринарної медицини.
74.Правове регулювання рослинництва. Правова охорона прав на сорти рослин.Правове регулювання насінництва. Правове регулювання захисту рослин.Правові аспекти вирощування наркотичних рослин.
75.Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві.
76.Класифікація договірних зобовязань у сільському господарстві.
77.Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.
78.Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції.
79.Науково-технічна продукція як обєкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві.
80.Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання.
81.Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції.
82.Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно- конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.
83.Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.
84.Права, обовязки та відповідальність виробників,постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.
85.Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві.
86.Правова охорона грунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві.
87.Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві.
88. Правове регулювання хімізації сільського господарства.
89. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства.
90. Правове регулювання застосування біотехнологій у сьльському господарстві.
91. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій.
Стоимость: 108.00 грн.


Описание: 1. Використовуючи літературу з державного будівництва та місцевого самоврядування, виписати дефініцій предмет, метод, норми, правовідносини, суб’єкт, об’єкт, які належать тим чи іншим авторам. Порівняйте їх, зробіть висновки.
2.
3. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять:
Предмет державного будівництва та місцевого самоврядування
Метод державного будівництва та місцевого самоврядування
Джерела державного будівництва та місцевого самоврядування.
Система державного будівництва та місцевого самоврядування
Норма державного будівництва та місцевого самоврядування
Суб’єкти державного будівництва та місцевого самоврядування-
Юридичні факти
Юридичні дії
Наука державного будівництва та місцевого самоврядування
Державне будівництва та місцеве самоврядування як навчальна дисципліна

Тема № 2.
1. Використовуючи літературу ознайомитися з еволюцією науки державного будівництва та місцевого самоврядування.
2. Записати внесок у науку державного будівництва та місцевого самоврядування трьох вчених України.
3. Використовуючи рекомендовану додаткову літературу, визначити актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.
4. Дати відповідь на питання: Конституційна реформа в Україні та її вплив на усуненні недостатнього правового регулювання Державного будівництва та місцевого самоврядування.

Тема № 3.
1. Тлумачення терміну « орган публічної влади» у вітчизняній доктрині права.
2. Вибрати правильну відповідь: Складова частина державного апарату, що бере участь у здійсненні функцій держави, діє від його імені і за дорученням, має державно-владні повноваження, відповідну компетенцію і структуру, застосовую властиві їй правові форми – це: а) органи публічної влади, б) органи місцевого самоврядування, в) орган державної влади.
3. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять: форма публічної влади, д ержавна влада, влада місцевого самоврядування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, повноваження, підвідомчість, форма діяльності органів публічної влади, організаційно - правові методи, соціально-психологічні.

Тема № 4
1. Які підзаконні нормативно-правові акти визначають статус органів публічної влади?
2. Чи існує в Україні прецедент не право?
3. Порядок застосування прецедентного права в Україні.
4. Розкрийте значення актів центральних органів виконавчої влади, що регламентують організаційні питання внутрішньовідомчого та міжвідомчого характеру.
5. Що відноситься до суб’єктів права державної власності?
6. Порядок фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади.
7. Окресліть матеріально-фінансову основу діяльності органів влади АРК.
У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять.
Статутні закони, спеціальні закони, типові акти, примірні акти, регламент, матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади, фінансова основа діяльності органів публічної влади

Тема № 5
1. Які вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого?
2. Сформулюйте суть повноважень Уповноваженого Верховної Рада з прав людини.
3. Яка мета створення Рахункової палати? У чому полягає зміст завдань Рахункової палати? Вкажіть види контролю, якій здійснює Рахункова палата.
4. Роль опозиції в українському та зарубіжних парламентах.
5. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять. Вотум , Голова Верховної Ради України, голосування, парламент, парламентаризм, Верховна Рада України, законодавча влада, законодавчий процес, закон, постанова, заява, звернення, декларація, регламент, комітети, комісії, Рахункова палата, Уповноважений верховної ради з прав людини, сесія, парламентські процедури, Омбудсман.

Тема № 6
1. Зобразити схематично структуру апарату Верховної Ради України
2. Підготуйтеся на тему «Правовий статус депутатських груп і фракцій на прикладі Верховної Ради України шостого скликання».
3. У чому виявляється специфіка взаємовідносин Верховної Ради України з КМУ й Президентом України.
4. Розкрийте сутність методу опосередкованого парламентського контролю.
5. Розкрийте сутність депутатської недоторканості. Висловіть свою думку щодо потрібності даної гарантії в Україні.
6. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять. Тимчасова президія, Лічильна комісія, депутатські фракції ,Комітет Верховної Рада України, Коаліції депутатських фракцій ,Апарат Верховної Ради України, Сесія Верховної Ради України , Пленарне засідання Верховної Ради України

Тема 8
1. Які консультативно-дорадчі органи має право формувати Президент України ?
2. Які посадові особи за посадами належать до Ради національної безпеки і оборони України? Хто очолює РНБО?.
3. Який статус має представництво Президента України в АРК. Назвіть основні функції представництва. Який статус мають посадові особи Представництва.
4. Органи, які забезпечують виконання Президентом України його повноважень.
5.У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять. Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил, глава держави Імпічмент, контрасигнація Президент України, правовий статус Президента - Представництво Президента України в АРК, Секретаріат Президента, розпорядження, указ.

Тема 9
1. У чому виявляється специфіка взаємовідносин КМУ з ВРУ й Президентом України.
2. Проаналізуйте порядок формування КМУ.
3. Охарактеризуйте форми діяльності КМУ.
4. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять. Виконавча влада , децентралізація, КМУ, уряд

Тема 10. Розкрийте структуру центральних органів виконавчої влади
5. Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади в Україні 1996.
6. Акти центральних органів виконавчої влади, їх юридичні властивості й місце в системі правових актів.
Продовжить речення:
7. Принципи організації й діяльності органів виконавчої влади поділяються на
8. До основних форм правової діяльності органів виконавчої влади належать
9. До організаційних методів діяльності органів виконавчої влади належать
У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять. Орган виконавчої влади, міністерство, відомство, орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, департамент, самостійне управління, самостійний сектор, відділ у складі департаменту.

Тема 11 Організація роботи місцевих державних адміністрацій.
1.Взаємодія місцевих державних адміністрацій з Президентом, органами виконавчої влади вищого рівня та місцевим самоврядуванням.
2. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять.
Міністерство, орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, департамент, місцева державна адміністрація, центральний орган виконавчої влади
3.Продовжити речення:
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративної - територіальної одиниці забезпечують
Склад місцевих державних адміністрацій формують
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду
Планування роботи місцевих державних адміністрацій здійснюється

Тема № 12
1. Характеристика надзвичайної сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2. Спеціальний статус Міста Севастополя.
3. Порядок формування і структура Верховної Ради АРК
Республіканські міністерства, республіканські комітети та республіканські органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять:
Автономія
Автономна Республіка Крим
Секретаріат Верховної Ради АРК
Президія Верховної Ради АРК
6.Окресліть порядок формування депутатських фракцій Верховної Ради АРК.

Тема 13
1. Розкрийте сутність підзвітності Ради міністрів АРК.
2. Зобразити схематично структуру виконавчої влади Автономно Республіки Крим.
3. Охарактеризуйте сутність та призначення республіканських комітетів АРК.
4. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять.
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим
Республіканські комітети АРК
Органи виконавчої влади зі спеціальним статусом АРК

Тема 14.
Вибрати правильну відповідь:
1. В якому рідку вказано основні рівні ( зверху вниз) організації - представницького органу місцевого самоврядування :
- делеговані повноваження;
- колегіальний орган, комісії, керівник;
- керівник, його заступники, керівники структурних підрозділів, працівники;
- керівник, колектив працівників, допоміжний персонал.
1. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави.
3. Виконавчі органи місцевого самоврядування в механізмі здійснення виконавчої влади.
4. Форми управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.
5. Нормативне закріплення конституційно – правового статусу органів самоорганізації населення в Україні.
6. У словнику основних понять та термінів з дисципліни « Державне будівництво та місцеве самоврядування» записати визначення понять. Гарантії місцевого самоврядування Компетенція місцевого самоврядування Комунальна власність Місцеве самоврядування
Місцеві збори Місцеві податки Орган самоорганізації населення –Посадові особи місцевого самоврядування Система місцевого самоврядування Територіальна громада

Тема 15.
1. Окресліть види місцевих виборів, порядок і строки їх призначення.
2. Зобразити схематично систему місцевих рад.
3. Охарактеризуйте діяльність сесії сільських, селищних, міських, районних у містах ( у разі їх створення), районних, обласних рад.
4.Назвіть випадки несумісності депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності.
Дайте визначення наступним поняттям:
1. Депутатське звернення
2. Депутатський запит
3. Депутатське запитання
4. Невідкладний прийом
5. Доручення виборців
6.Охарактеризуйте основні гарантії діяльності депутата місцевої ради.

Тема 16.
1. Окресліть взаємодію органів публічної влади з об’єднаннями громадян.
2. Охарактеризуйте вплив на формування політики об’єднання громадян.
3.Дайте відповідь на питання:
o взаємодія органів публічної влади з органами СБУ.
o взаємодія судових органів з органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.
o взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури
• взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ
Стоимость: 440.00 грн.


Тема: ДПЗК
Код работы: 201-08009
Описание: 5. Основні риси, притаманні системі вищих органів влади та управління в зарубіжних країнах. 2
6. Парламент Російської Федерації 2
7.Державне право зарубіжних країн як галузь права , як наука, як навчальна дисципліна. 3
8. Форми контролю за діяльністю уряду. Інтерпеляція. 3
9.Національні збори Франції. 4
11. Інститут конституційного контролю в зарубіжних країнах. Його сутність та оцінка. Порядок формування органів конституційного контролю в США, ФРН , Російській федерації. Франції. 4
13. Фактори, що визначають встановлення політичного режиму. 5
16.Демократичний режим,його загальні риси і особливості в зарубіжних країнах. 5
18.Вибоче право та виборча система ФРН. 6
21.Партійна система ФРН. 6
26.Порядок формавання уряду при різних формах правління . 7
29.Класифікація зарубіжних парламентів та особливості правового становища палат. 7
31.Різноманітність форм сучасних зарубіжних країн, причини різноманітності . 8
32. Класифікація форм правління сучасних зарубіжних країн. 8
35. Мажоритарно –пропорційна виборча система . 9
38. Структура палати зарубіжного парламенту. Роль глав партійних фракцій і комітетів в процесі її роботи . 10
40.Президентська республіка ,її ознаки (показати на прикладі сучасних зарубіжних країн) 11
44.Правовий статус омбудсмана . 11
45.Виборче право та виборча система США. Праймеріз. 11
46.Види монархій (показати на прикладі різних країн). 12
47.Статус депутата парламенту. 12
48. Роль клерикальних політичних партій в суспільно- політичному житті зарубіжних країн. 13
50. Напівпрезидентська республіка як форма правління в зарубіжних країнах (показати на прикладі різних країн) 13
51.Правовий статус Конгресу США 14
52.Класифікація форм державного устрою сучасних зарубіжних країн (показати на прикладі різних країн) 15
53.Основні риси законодавчої процедури в палатах заруб парламентів 15
54. Компетенція парламенту ,його акти 15
60.Конституція Польщі 1997 року. 16
62.Автономія в заруб країнах (показати на прикладі Італії, Фінляндії, Данії,Індії, Іспанії,КНР.) 17
67.Загальна ха-ка конституцій заруб країн. 18
69.Конституція Канади . 18
70. Основні функції політичних партій. 19
72 . Конституція Франції 1958 року. 19
74. Прямі та косвені вибори , їх оцінка . 20
76. Правове становище монарха в заруб країнах. 20
78. Національні збори Франції. 21
80. Порядок висунення кандидатів в депутати, правове регулювання виборчої компанії зарубіжних країн. 21
82. Основні форми власності на засоби виробництва зарубіжних країн. 22
83. Поняття виборчої системи . Види виборчих систем. 22
85. Конституційно-правові засади суспільної системи зарубіжних країн. 22
89.Суть пропорційної виборчої системи. 23
90. Конституція США 1787 року. 23
91. Характеристика субєктів конституційно-правових відносин . Обєкти конституційно – правових відносин. 23
92. Віце- президент в зарубіжних країн. 24
94. Конституційно- правові відносини, їх суть та характерні риси. 25
95. Правове становище президента в зарубіжних країнах. Способи обрання президента, їх політичне значення. 25
97.Глава держави : соціальне призначення та політична роль. 26
98 . Практика проведення воборів в зарубіжних країнах, їх фінансування. 27
99. Правовий статус Кабінету та уряду Великобританії. 27
Стоимость: 60.00 грн.


Тема: Житлове право
Код работы: 201-08260
Описание: ПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З КУРСУ "Житлове право"
1. Конституційне право громодян на житло, його зміст та гарантії.
2. Поняття , зміст та гарантії права на житло.
3. Житлові правовідносини як предмет правового регулювання.
4. Поняття житлового права в обєктивному і субєктивному значені.
5. Принципи житлового права.
6. Поняття і види джерел житлового права. Система житлового законодавства.
7. Житловий фонд України , його класифікація та її правове значення. Призначення житлових будинків і жилих приміщень.
8. Управління житловим фондом.
9. Особливості забезпечення громадян житловими приміщеннями згідно з Конституцією України.
10. Підстави прийняття на квартирний облік.
11. Порядок постановки на квартирний облік.
12. Документи, що необхідні для прийняття на квартирний облік.
13. Черговість у наданні житла , критерії її визначення та правове значення.
14. Договір найму житла та підстави його укладення (загальні положення)
15. Права і обовязки сторін по договору найму житлового приміщення (загальні положення).
16. Норми житлової площі в Україні та їх правове значення .
17. Право на додаткову жилу площу. Підстави її отримання .
18. Ордер на житло, його реквізити та правове значення.
19. Порядок,підставита наслідки визнання ордера недійсним.
20. Надання громадянам житлового приміщення по договору соціального найму. Співвідношення договору соціального найму і ордера на житлове приміщення.
21. Користування житловими приміщеннями на підставі договору комерційного найму.
22. Права і обовязки сторін договору комерційного найму.
23. Обєкт, форма і строк договору комерційного найму.
24. Приватизація державного житлового фонду : поняття ,нормативне забезпечення та порядок здійснення.
25. Передача наймачам звільнених в квартирі житлових приміщень . Підстави і порядок здійснення.
26. Право на обмін житлового приміщення.
27. Міна житлового приміщення.
28. Збереження житлового приміщення за тимчасово відсутнім.
29. Бронювання житлового приміщення і його значення для охорони житлових прав наймачів заброньованих житлових приміщень.
30. Право на отримання житлового приміщення в будинках житлових і житлово-будівельних кооперативів.Особливості правового статусу членів кооперативу.
31.Особливості і основні форми відчуження житлових приміщень (договір купівлі-продажу, міни дарування ренти і т.д.).
32. Користування жилими приміщеннями в будинках приватного житлового фонду.
33. Реалізація громадянами свого права на житло шляхом індивідуального житлового будівництва. Порядок надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва.
34. Кредитування житлового будівництва , як один із засобів вирішення житлового питання.Договір кредитування житлового будівництва.
35. Субєкти договору кредитування житлового будівництва .Права і обовязки сторін.
36.Поняття застави (іпотеки) житлових приміщень. Загальні положення іпотеки житлових приміщень.
37. Права власника житлового будинку при вилученні земельної ділянки для державних чи громадських потреб.
38. Поняття службового житлового приміщення.
39. Особливості надання службових жилих приміщень
40. Порядок користування службовим житловим приміщенням.
41. Порядок надання і користування приміщеннями в гуртожитку.
42. Особливості правовідносин по користуванню гуртожитком.
43.Спеціалізовані житлові приміщення . Готелі- приюти . Будинки для престарілих та поодиноких громадян.
44. Підстави розірвання договору найму житлового приміщення.
45. Виселення із займаного житлового приміщення : підстави, порядок та правові наслідки.
46. Виселення без надання іншого житлового приміщення.
47. Вилучення безгосподарно утриманого житлового приміщення.
48. Договір довічного утримання. Права та обовязки сторін.
49. Підстави та порядок розірвання договору довічного утримання.
50. Право власності на обєкти загального користування в багатоквартирному будинку .
51. Поняття та склад кондомініуму.
52. Реєстрація кондомініуму.
53. Управління кондомініумом.
54. Обслуговування і експлуатація нерухомого майна в кондомініуму.
55. Товариства власників житла : порядок створення ,функції, підстави реорганізації і ліквідації товариств.
56.Комунальні і інші платежі в житловій сфері.
57. Наслідки неоплати комунальних послуг.
58. Цивільно- правова відповідальність за порушення житлового законодавства.
59. Фінансове і податкове регулювання в житловій сфері.
60. Основні види податків в житловій сфері.
Стоимость: 100.00 грн.


Тема: Кримінальне право
Код работы: 201-08072
Описание: Шпоргалки
№ 1 Поняття Особливої частини кримінального права, її система та значення.
№ 2 Кваліфікація злочинів. Поняття та правові основи кваліфікації злочинів.
№ 3 Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.
№ 4 Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ліду або на захоплення державної влади.
№ 5 Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
№ 6 Державна зрада
№ 7.Посягання на життя державного чи громадського діяча.
№ 8 Диверсія
№ 9 Шпигунство
№ 10. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи.
№ 11 Поняття вбивства та його види.
№ 12 Умисне вбивство без пом’якшуючих та обтяжуючих обставин
№ 13. Умисне вбивство за обтяжуючих обставин.
№ 14. Умисне вбивство вчинене з особлвою жостокістю.
№ 15 Умисне вбивство з хуліганських мотивів
№ 16 Умисне вбивство з корисливих мотивів
№ 17 Умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку.
№ 18. Умисне вбивство вчинене в стані сильного душевного хвилювання.
№ 19. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини
№ 20 Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
№ 21. Вбивство через необережність.
№ 22 Доведення до самогубства
№ 23 Поняття та види тілесних ушкоджень
№ 24.Умисне тяжке тілесне ушкодження
№ 25 Відмежування тяжкого тіл. Ушкодження, яке спричинло смерть потерпілого від умисного вбивства і вбивства через необережність.
№ 26. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
№ 27 Умисне легке тілесне ушкодження
№ 28 Побої і мордування
№ 29 Катування.
№ 30 Погроза вбивством.
№ 31 Зараження венеричною хворобою.
№ 32 Залишення в небезпеці.
№ 33 Ненадання допомого особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
№ 34 Заг. Характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи.
№ 35 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
№36 Захоплення заручників
№ 37 Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
№ 38. Загальна характеристика злочинів прости статевої свободи та статевої недоторканості особи
№ 39 Згвалтування
№ 40. Насильнецьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
№ 41. Примушування до вступу в статевий зв’язок.
№ 42 Статеві зносини з особою яко не досягла статевої зрілості
№ 43 Хар. Злочинів проти виборчих трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
№ 44 Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
№ 45 Порушення недоторканності житла
№ 46 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер
№ 47 Ухилення від сплати аліментів на утрмання дітей
№ 48 Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
№ 49 Грубе порушення законодавства про працю
№ 50 Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
№ 51. Загальна характеристика злочинів прроти власності
№ 52 Крадіжка
№ 53 Грабіж
№ 54 Розбій
№ 55 Вимагання
№ 56 Шахрайство
№ 57 Привласнення, розтрата майна або заволоіння ним шляхом зловживаннм служб. становищем.
№ 58 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
№ 59 Привласненя особою знайденого або чужого майна
№ 60 Умисне знищення або пошкодження майна
№ 61 Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
№ 62 Виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення вУкр. з метою збуту підроблених грошей, держ. цінних паперів і ін…
№ 63 Контрабанда
№ 64 Фіктивне підприємництво
№ 65 Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом
№ 66 Ухилення від сплати податків зборів та ін. платежів
№ 67 Шахрайство з фінансовими ресурсами
№ 68 Обман покупців та замовників
№ 69 Випуск або реалізація недоброякісної продукції
№ 70. Злочини проти довкілля.
№ 71 Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки
№ 72 Створення злочиннї організації
№ 73 Бандитизм
№ 74 Терористичний акт
№ 75 Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об»єктів власності.
№ 76 Незаконне повадження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речвинами
№ 77 Порушення встановленого законодавсвтом вимог пожежної безпеки
№ 78 Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва
№ 79 Порушення вимог законодавства про охорону праці
№ 80 Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлутуації транспорту
№ 81 Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, річного чи морського судна
№ 82 Порушення проавил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами
№ 83 Незаконне заволодіння транспортним зособом
№ 84 Загальна характеритиска злочинів проти громадського порядку та моральності
№ 85 Групове порушення громадського порядуку
№ 86 Хуліганство
№ 87 Сутенерство або втягнення особи в заннятя проституцією
№ 88 Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
№ 89. Загальна характеристика злочинів у сфері ообігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров»я населення.
№ 90 Незаконне виробництво, виготовлення іт. ін. наркотичних засобів, психотробних речовин або їх аналогів.
№ 91 Розголошення державної таємниці
№ 92 Втрата документів, що містять державну таємницю
№ 93 Опір предствникові влади, працвнику прав. органу і ін.
№ 94 Посягання нажиття працівника правовохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи військовослужбовця
№ 95 Підробленя документі, печаток і.ін. їх збут, викоритсання підроблених документів
№ 96 Характеритика злочинів у сфері службової діяльності
№ 97 Зловживання владою або службовим становищем
№ 98 Перевищення влади або службових повноважень
№ 99 Службове підроблення
№ 100 Службова недбалість
№ 101 Одержання хабара
№ 102 Давання хабара
№ 103 Провокація хабара
№ 104 Завідомо незаконене затримання, привід або арешт
№ 105 Завідомо нправдиве показання про вчинення злочину
№ 106 Завідомо неправдиве показання
№ 107 Дії, що дезорганізують роботу виправних установ
№ 108 Поняття військогового злочину
№ 109 Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Стоимость: 120.00 грн.


Тема: Кримінальне право
Код работы: 201-08266
Описание: Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з кримінального права
1. Поняття, завдання і система кримінального права. Суміжні галузі права.
2. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Форми реалізації кримінальної відповідальності.
3. Поняття закону про кримінальну відповідальність. Його ознаки, структура та значення.
4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.
5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.
6. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.
7. Зміст територіального принципу чинності закону про кримінальну відповідальність. Поняття території України та місця вчинення злочину.
8. Зміст принципу громадянства.
9. Зміст космополітичного (універсального) та реального принципів чинності закону про кримінальну відповідальність.
10. Поняття злочину та його визначення (формальне, матеріальне, формально-матеріальне).
11. Ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень та від правомірної поведінки.
12. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину (малозначність діяння).
13. Класифікація злочинів та її значення.
14. Кваліфікація злочинів. Процес кваліфікації злочинів.
15. Поняття та ознаки складу злочину. Види складів злочинів.
16. Поняття об’єкту злочину.
17. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину.
18. Суспільно небезпечне діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину. Ознаки суспільно небезпечного діяння. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.
19. Непереборна сила, непереборний примус, психічний примус. Поняття та значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно небезпечну дію або бездіяльність.
20. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення.
21. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням (дією чи бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками. Види причинного зв’язку у кримінальному праві.
22. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину та їх значення.
23. Поняття суб’єкту злочину, його ознаки та види.
24. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
25. Поняття неосудності та її критерії. Наслідки визнання особи неосудною.
26. Поняття обмеженої осудності у кримінальному праві. Критерії обмеженої осудності.
27. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.
28. Поняття вини у кримінальному праві, її значення та юридичні характеристики.
29. Форми вини у кримінальному праві, їх значення.
30. Умисел та його види. Інтелектуальні та вольові ознаки умислу. Відмежування прямого умислу від непрямого.
31. Спеціальні (інші) види умислу у кримінальному праві.
32. Необережність та її види. Інтелектуальні та вольові ознаки необережності. Відмежування злочинної недбалості від злочинної самовпевненості.
33. „Випадок” як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Відмінність випадку від злочинної недбалості.
34. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення для кваліфікації злочину.
35. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.
36. Помилка та її кримінально-правове значення. Види помилки.
37. Фактична помилка у кримінальному праві. Види та кримінально-правове значення фактичної помилки.
38. Юридична помилка у кримінальному праві. Види та кримінально-правове значення юридичної помилки.
39. Поняття і види стадій злочину.
40. Поняття та види закінченого злочину. Момент закінчення злочину.
41. Поняття готування до злочину, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види готування до злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу.
42. Поняття замаху на злочин, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
43. Види замаху на злочин. Непридатний замах та його види.
44. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин).
45. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та її ознаки. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття.
46. Поняття і ознаки співучасті у злочині.
47. Види співучасників у злочині та їх визначення у КК України.
48. Форми співучасті у кримінальному праві.
49. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.
50. Кримінальна відповідальність співучасників злочину.
51. Поняття і види причетності до злочину.
52. Повторність, сукупність та рецидив злочинів (множинність злочинів): поняття і кримінально-правова характеристика.
53. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.
54. Поняття та види повторності злочинів.
55. Поняття та види сукупності злочинів.
56. Рецидив злочинів та його види.
57. Обставини, що виключають злочинність діяння.
58. Поняття необхідної оборони. Підстави необхідної оборони та її ознаки. Відповідальність за перевищення меж необхідної оборони.
59. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.
60. Затримання особи, що вчинила злочин. Ознаки правомірного затримання злочинця.
61. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності.
62. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.
63. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.
64. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.
66. Поняття кримінального покарання та його ознаки. Мета покарання.
67. Система і види покарань за кримінальним правом України.
68. Позбавлення волі на певний строк.
69. Довічне позбавлення волі.
70. Загальні засади призначення покарання.
71. Обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання, їх кримінально-правове значення.
72. Призначення покарання за сукупністю злочинів.
73. Призначення покарання за сукупністю вироків.
74. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування.
75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.
76. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Поняття та значення. Підстави та умови умовно-дострокового звільнення.
77. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акту про помилування.
78. Поняття та правові наслідки судимості. Види припинення судимості.
79. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування. Види примусових заходів медичного характеру.
80. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
81. Державна зрада (ст. 111 КК України). Поняття і форми державної зради. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду.
82. Умисне вбивство: двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК); вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК); вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
83. Умисне вбивство: з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України); з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України); з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
84. Умисне вбивство: малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України); поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України); на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
85. Умисне вбивство при пом’якшуючих обставинах (ст.ст. 116-118 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочину.
86. Доведення до самогубства (ст. 120 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
87. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства і вбивства через необережність.
88. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
89. Умисне легке тілесне ушкодження, його поняття та види. Відмінність легкого тілесного ушкодження від побоїв та мордування.
90. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
91. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
92. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування зґвалтування від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
93. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
94. Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
95. Крадіжка (185 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність крадіжки від грабежу.
96. Грабіж (ст. 186 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність грабежу від розбою.
97. Розбій (ст. 187 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність розбою від вимагання.
98. Вимагання (ст. 189 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність вимагання від розбою та від насильницького грабежу.
99. Шахрайство (ст. 190 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність шахрайства від крадіжки.
100. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
101. Знищення або пошкодження чужого майна (ст.ст. 194, 196 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочинів. Кваліфікуючі ознаки.
102. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
103. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
104. Хабарництво (ст.ст. 368-370 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка дала хабар.
105. Контрабанда (ст. 201 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
106. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
107. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
108. Обман покупців та замовників (ст. 225 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
109. Незаконне полювання (ст. 248 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
110. Бандитизм (ст. 257 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину.
111. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину.
112. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
113. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
114. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
115. Хуліганство (ст. 296 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
116. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину.
117. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності.
118. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
119. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
120. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК України). Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Стоимость: 100.00 грн.


Тема: Кримінальний процес
Код работы: 201-08071
Описание: Шпоргалки
1. Поняття, сутність і значення кримінального процесу, його стадії.
3. Поняття і значення принципів кримінального процесу, їх система.
5. Принцип законності у кримінальному судочинстві України
6. Принцип публічності і диспозитивності.
7. Принцип презумпції невинності і його зміст.
8. Принцип недоторканості особи і її житла.
9. Принцип гарантування таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Принцип невтручання в особисте і сімейне життя особи.
10. Принцип забезпечування підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.
11. Принципи здійснення правосуддя тільки судом та забезпечення незалежності суду і підкорення їх тільки законом.
12. Принцип здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом
13. Поняття і класифікація суб’єктів у кримінальному процесі України.
14. Процесуальний стан слідчого і начальника слідчого відділу. Процесуальна самостійність слідчого.
15. Органи дізнання та їх повноваження у кримінальному судочинстві. Особа, яка проводить дізнання.
17. Потерпілий у кримінальному процесі.
18. Поняття і процесуальний стан підозрюваного і обвинуваченого.
19. Зхисник у кримінальному процесі, його права і обов’язки.
20. Порядок призначення захисника у кримінальній справі. Відмова від участі захисника у справі.
22. Цивільний позивач і цивільний відповідач у кримінальному процесі.
23. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача
24. Свідок у кримінальному процесі. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
25. Експерт, спеціаліст, перекладач у кримінальному процесі.
26. Поняті у кримінальному процесі.
27. Поняття і зміст процесу доказування. Суб’єкти доказування.
28. Поняття і значення доказів у кримінальному процесі. Класифікація доказів.
29. Оцінка доказів, як елемент процесу доказування.
30. Належність і допустимість доказів.
31. Способи збирання доказів у кримінальному процесі.
32. Предмет і межі доказування в кримінальному процесі. Джерела доказів у кримінальному процесі України.
33. Показання свідка, потерпілого і особливості їх перевірки і оцінки слідчим.
34. Показання підозрюваного,обвинуваченого , і особливості їх перевірки і оцінки слідчим.
35. Речові докази. Порядок, строки їх зберігання і вирішення питання про долю речових доказів.
36. Протоколи слідчих і судових дій, протоколи, складені уповноважуючи ми органами за результатами оперативно-розшукових заходів, інші документи як докази у кримінальній справі.
37. Види судових витрат і порядок їх відшкодування. Порядок відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілої від злочину.
38. Порядок відшкодування шкоди , завданою громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
39. Поняття і завдання стадії порушення кримінальної справи.
40. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.
41. Заяви і повідомлення про злочин. Рішення, які приймаються за заявами і повідомленнями про злочин.
42. Нагляд прокурора за додержанням законності на стадії порушення кримінальної справи. Оскарження рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.
43. Поняття і значення стадії досудового розслідування кримінальних справ, його складові частини.
44. Дізнання у справах про злочини, що не є тяжкими і особливо тяжкими
45. Поняття, значення і завдання досудового слідства.
46. Поняття і значення загальних положень досудового слідства.
47. Поняття і види підслідності.
48. Умови і процесуальний порядок об’єднання і виділення кримінальних справ.
50. Поняття і значення взаємодії слідчого з органами дізнання у розкритті і розслідуванні злочинів
51. Підстави і процесуальний порядок розслідування кримінальних справ групою слідчих
52. Окреме доручення слідчого про виконання слідчих або оперативно-розшукових дій.
54. Використання слідчим науково технічних засобів при розслідуванні кримінальних справ.
55. Прийняття слідчим заходів по забезпеченню цивільного позову і можливої конфіскації майна
57. Поняття, си60. Види оглядів. Підстави і порядок їх проведення. Процесуальні особливості проведення оглядів у житлових приміщеннях.стема і правові підстави виконання слідчих дій.
58. Процесуальний порядок допиту свідка.
59. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку і виїмки. Процесуальні особливості проведення обшуку або виїмки у житлових приміщеннях.
60. Види оглядів. Підстави і порядок їх проведення. Процесуальні особливості проведення оглядів у житлових приміщеннях.
61. Процесуальний порядок проведення освідування.
62. Процесуальний порядок проведення експертизи.
63. Процесуальний порядок вилучення або одержання зразків для експертного дослідження.
64. Підстави і процесуальний порядок провадження очної ставки
65. Пред’явлення особи і предметів для впізнання. Процесуальні особливості пред’явлення впізнання поза візуальним спостереженням особи, що підлягає впізнанню.
66. Процесуальний відтворення обстановки обстановки і обставин події.
67. Підстави, строки і порядок притягнення особи як обвинуваченого.
68. Порядок пред’явлення обвинувачення, роз’яснення обвинуваченому його прав і допит обвинуваченого.
69. Підстави і процесуальний порядок зміни і доповнення обвинувачення на досудовому слідстві.
70. поняття, значення, і система заходів кримінально-процесуального примусу.
71. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі України, підстави і порядок їх обрання.
72. Порядок затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину.
73. Підписка про невиїзд.
74. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
75. Строк утримання під вартою обвинувачених. Підстави і порядок продовження цього строку.
76. Особиста порука і порука громадської організації або трудового колективу як запобіжний захід.
77. Підстави і процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
78. Привід, як захід процесуального примусу.
79. Поняття підстави та умови закінчення досудового слідства.
80. Зупинення досудового слідства у випадках, якщо місцезнаходження обвинуваченого невідоме
81. Зупинення досудового слідства у разі, коли психічна або інша тяжка хвороба обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі.
82. Зупинення досудового слідства, коли не встановлено особу, що вчинила злочин.
84. Форма закінчення досудового слідства у кримінальному судочинстві України.
85. Підстави і процесуальний порядок закінчення досудового слідства обвинувальним висновком.
86. Обвинувальний висновок, його форма, зміст та значення. Додатки до обвинувального висновку.
87. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальних справ. Процесуальні особливості закриття кримінальних справ у зв’язку зі звільненням винної особи від кримінальної відповідальності.
88. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового слідства у закритій кримінальній справі. Оскарження постанови про закриття кримінальної справи, порядок і наслідки розгляду такої скарги судом.
89. Повноваження прокурора та та форми прокурорського реагування на порушення законів органами дізнання і досудового слідства при провадженні ними розслідування у кримінальних справах.
90. Поняття, значення та види підсудності кримінальних справ.
91. Сутність, завдання і значення стадії попереднього розгляду справи суддею. Процесуальний порядок процесуального розгляду стадії попереднього розгляду справи суддею.
92. Процесуальне рішення, які приймаються у стадії попереднього розгляду справи суддею.
93. Завдання і значення стадії судового розгляду. Склад суду при колегіальному розгляді кримінальних справ. Головуючий у судовому засіданні, його повноваження.
94. Межі судового розгляду у кримінальній справі. Підстави і порядок зміни обвинувачення під час судового розгляду.
95. Підготовча частина судового засідання. Значення і порядок провадження судового слідства. Дослідження доказів судом. Обмеження дослідження фактичних обставин справи судом.
96. Судові дебати і останнє слово підсудного. Вирок суд, його сутність і значення, види вироків.
97. Значення і завдання апеляційного провадження у кримінальному процесі України. Рішення апеляційного суду у кримінальній справі.
98. Апеляційні суди. Порядок і строки подання апеляцій, Особи які мають право на подання апеляцій.
99. Розгляд справи по апеляції. Підстави для зміни або відміни вироку апеляційним судом.
100. Сутність і значення стадії виконання вироку, ухвали чи постанови суду. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.
101. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Особи, які мають право на касаційне оскарження або внесення касаційного подання. Суди, які розглядають кримінальні справи за касаційними скаргами і касаційними поданнями.
102. Порядок і строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання. Порядок і наслідки розгляду справи судом касаційної інстанції.
103. Підстави і порядок перегляду судових рішень у порядку виключного провадження. Особи, які мають право ставити питання про перегляд судового рішення у порядку виключного провадження і судові органи, які здійснюють такий перегляд.
104. Строки перегляду судових рішень у порядку виключного провадження. Дії прокурора по відновленню справи у зв’язку з ново виявленими обставинами.
107. Процесуальні особливості досудового слідства і судового розгляду справ про злочини скоєні неповнолітніми.
Стоимость: 120.00 грн.


Тема: Підприємницьке право
Код работы: 201-08173
Описание: 1. Поняття, ознаки підприємницької діяльності (ПД).
2. Види ПД.
3. Принципи підприємництва та їх зміст.
4. Суб’єкти ПД як субєкти господарювання.
5. Поняття підприємницького права.
6. Предмет, метод та система підприємницького права.
7. Місце підприємницького права в системі права України.
8. Підприємницбке право як галузь законодавства, особливості правового рецулювання.
9. Джерела підприємницького права та їх класифікація.
10. Поняття, ознаки та види підприємницбких правовідносин.
11. Поняття та види субєктів підприємництва.
12. Правове становище фізичних осіб-підприємців.
13. Обмеження фіз осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.
14. Юридичні особи як субєкти підприємництва.
15. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб (підстави виникнення та припинення).
16. Порядок та стадії створення юридичних осіб.
17. Поняття та порядок проведення державної реєстрації субєктів підприємництва.
18. Документи, що подаються для проведення реєстраційних дїй.
19. Порядок резервування найменування юридичної особи.
20. Дії, що повязуються з державною реєстрацією субєкта підприємництва, їх види та юридичне значення.
21. Отримання дозволів на початок роботи.
22. Перереєстрація субєктів підприємницької діяльності.
23. Поняття та ознаки ліцензування.
24. Поняття та правове значення ліцензійних умов.
25. Поняття ліцензії, її зміст та порядок отримання.
26. Загальна характеристика патентування ПД.
27. Поняття та зміст торгового патенту.
28. Види патентів на заняття певнимим видами підприємницької діяльності.
29. Поняття та види організаційно правових форм ПД.
30. Поняття, ознаки та види господарських товариств.
31. Установчи документи господарських товариств, та їх зміст.
32. Засновники та учасники господарських товариств, особливості їх правового становища.
33. Поняття, ознаки та види акціонерного товариства (АТ).
34. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.
35. Створення та припинення товариства з обмеженою відповідальністю.
36. Поняття та особливості товариства з додатковою відповідальність\ю.
37. Поняття та ознаки повного товариства.
38. Поняття та ознаки командитного товариства.
39. Поняття , ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу.
40. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання, його види та організаційні форми.
41. Види підприємств та особливості їх правового становища.
42. Унітарні підприємства.
43. Корпоративні підприємтсва.
44. Правове становище казенного підприємства.
45. Обєднання підприємств.
46. Види та організаційно-правові форми обєднання підприємств.
47. Поняття та підстави припинення діяльності субєктів підприємництва.
48. Способи і форми припинення ПД.
49. Поняття та види ліквідації.
50. Поняття банкрутства та його правове значення.
51. Сторони та учасникик процедури банкрутства.
52. Провадження у справах про банкрутство.
53. Санація боржника.
54. Поняття мирової угоди, порядок її укладення, зміст та наслідки невиконання.
55. Черговість задоволення претензій кредиторів.
56. Ліквідаціїне провадження.
57. Державна реєстрація припинення субєктів підприємництва.
58. Реорганізація субєктів підприємництва.
59. Поняття та значення правового регулювання захисту від недобросовісної конкуренції.
60. Поняття та значення правового забезпечення обмеження монополістичної діяльності.
61. Антимонопольний комітет та його компетенція.
62. Монопольне становище та порядок його визначення.
63. Поняття та види дій, що визнаються антиконкурентними.
64. Поняття та підстави виникнення підприємницьких зобовязань.
65. Види підприємницьких зобовязань.
66. Поняття та ознаки підприємницького договору.
67. Види підприємницьких договорів, їх характеристика.
68. Відповідальність за порушення договірних зобовязань.
69. Поняття та ознаки торгівельної діяльності.
70. Система нормативно-правових актів, які забезпечують публічний порядок здійснення торгівельної діялності.
71. Поняття, ознаки та правове забезпечення інвестиційної діяльності.
72. Правове регулювання здійснення іноземного інвестування.
73. Правові форми інвестиційної діяльності.
74. Правове становище субєктів інвестиційної діяльності.
75. Поняття зовнішньоекономічної діялності та її правове забезпечення.
76. Підстави та порядок проведення ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діялності.
77. Поняття, види зовнішньоекономічного договору, його зміст, форми та порядок укладення.
78. Поняття, види бірж та їх ознаки.
79. Поняття, види біржових угод та порядок їх укладення.
80. Біржовий товар та його види.
81. Спори, що виникають в процессі проведення біржових торгів та укладення біржових угод, порядок їх вирішення.
82. Поняття, ознаки та види фінансових послуг.
83. Поняття фінансової установи та умови її створення та діяльності.
84. Державне регулювання ринку фінансових послуг.
85. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг.
86. Поняття контролю, його сутність та форми.
87. Види та значення контролю за ПД.
88. Поняття та ознаки підприємницької відповідальності.
89. Штрафні та оперативно-господарські санкції.
90. Поняття адміністративно-господарських санкцій, їх види.
Стоимость: 100.00 грн.


Тема: Политология
Код работы: 201-08008
Описание: 1. Політика як суспільне явище. Походження та природа політики. 3
2. Соціальний підхід до ролі політики у суспільних відносинах. 3
3. Політика як результат функціонування політичної системи. 3
4. Функції політики. 3
5. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільного життя. Межі політики. 4
6. Основні види політики. 4
7. Міжнародна політика як сфера взаємодії суб»єктів міжнародних відносин. 4
8. Витоки політики та їх прояв у різні історичні епохи. 5
9. Місце політики в системі соціально-гуманітарних наук. 5
10. Предмет, об’єкт дослідження політології, основні закони та категорії. 5
11. Взаємодія політики та ідеології у суспільному житті. 6
12. Співвідношення політики і права як соціальних явищ. 6
13. Інтегративний характер політологічних знань. 6
14. Основні поняття та категорії політології. 6
15. Основні завдання та функції політології в сучасних умовах 6
16. Особливості вивчення політології в вищому навчальному закладі. 7
17. Розвиток політичних ідей в історії людства. 7
18. Християнські уявлення про владу. 7
19. Політичні концепції епохи буржуазних революцій. 8
20. Політична думка Французького просвітництва. Розвиток теорії розподілу влад Монтеск’е. 8
21. Політичні ідеї німецької класичної філософії. Концепція «правової держави» Канта. 9
22. Політичні погляди та соціальна орієнтація Ф. Гегеля. 9
23. М. Вебер і його типологія легітимної держави. Концепція політичного класу Г. Моски й теорія еліт в. Паретто. 9
24. Політичні ідеї утопічного критичного соціалізму. Французький утопічний соціалізм-причини існуючої влади, ідеї комуністичного суспільства. 9
25. Марксизм як новий напрям політичної думки 10
26. Політична думка в Україні. 10
27. Політичні ідеї Сковороди, М. Костомарова, Т. Шевченка і ін 11
28. Політичні ідеали української діаспори. « Інтеграційний націоналізм» Д. Донцова. 11
29. Сутність і роль ідеології у суспільствах. Реалізація ідеології у конкретних сусп - політ. доктринах. Характеристика доктрин. 11
30. Політична теорія як система знань. Структурні елементи політичної ідеології. Проблеми оцінки політико-ідеологічних доктрин. 12
31. Лібералізм і неолібералізм. Класичний лібералізм Б. Констана і ін 12
32. Консерватизм і неоконсерватизм і ін 12
33. Соціалізм і сучасна соціал –демократія. Порівняльний аналіз……. 13
34. Фащизм та неофашизм та напрямки ідейної протидії. 13
35. Політологічний порівняльний аналіз головних політичних доктрин сучасності, ті їх роль в житті суспільства. 13
36. Політика , як відносини між соціальними групами, класами, етнічними спільнотами. 13
37. Політичні відносини та політичні інтереси. 14
38. Поняття влади як суспільного явища Влада та її вплив. Феном політичної влади. 14
39. Традиційні і сучасні теорії політичної влади. Структура влади. Су»єкт у структурі влади. Об»єкт влади. 14
40. Природа підлеглості. Ресурси, процес і види влади. Типологія влади. Взаємодія політичних та інших видів влади 15
41. Політичне панування та політична легітимність. Типи легітимності. 15
42. Ефективність політичної влади. Деякі особливості становлення політ влади в УКР. 15
43. Особистість як суб»єкт і об»єкт політичної діяльності. Поняття суб»єктів політики. 16
44. Основні параметри активності людини. 16
45. Мотиви участі особистості у політиці. Фактори політичної активності. Політична поведінка та її форми. 16
46. Динаміка психології натовпу. Регуляція політичної поведінки. Фактори, що обумовлюють її регуляцію. 17
47. Класифікація прав людини. Особисті та політичні права. 17
48. Обов’язки та відповідальність громадян, гарантії їх прав. Людський вимір політики. 17
49. Поняття політичної еліти та її перші класичні концепції. Теорія « політичного класу» Г. Моски, теорія циркуляції еліт В. Паретто, закон олігархії Р. Міхельса. 18
50. Сучасні теорії еліт. Концепція плюралізму еліт. 18
51. Причини елітарності суспільства. Соціальна основа еліт. Структура політичної еліти. Правляча та опозиційна еліта. 18
52. Проблеми реформування політичної еліти в Україні. Бюрократія та еліти. 18
53. Поняття політичного лідерства. Різноманітні підходи до визначення аналізу політичної системи в сучасній політології. 19
54. Поняття політичної системи суспільства. Різноманітні підходи до визначення аналізу політичної системи в сучасній політології. 19
55. Структура та функції політичної системи. Рівні функціонування політичної системи. 19
56. Типологія політичних систем. Класифікація політичних систем. Порівняльний аналіз сучасних політичних систем. 20
57. Політична система американського типу. Політична система континентально-європейського типу. 20
58. Політична система України, її структура, основні елементи, механізм функціонування. 21
59. Поняття політичного режиму. Класифікація політичних режимів. Проблеми типології політичних режимів. 21
60. Тоталітаризм як феномен ХХ ст Історичні типи тоталітарних моделей влади. Ідейні витоки тоталітаризму. Визначення тоталітаризму. Першоджерела тоталітарної моделі. 21
61. Особливості авторитарних політичних систем. Характерні риси авторитаризму. 22
62. Політичне лідерство, роль особистості у політиці. 22
63. Демократія та її історичні типи. Поняття демократії, її ознаки. Основні концепції демократії. 23
64. Інституціальні та нормативні ознаки демократії. 23
65. Поняття держави та її природа. Ознаки держави. Причини виникнення держави. 23
66. Історичні межі в розвитку держави. 24
67. Форми політичного управління: монархія та республіка і т. д. 24
68. Територіальний устрій. Унітарна держава. Федерація та конфедерація. 24
69. Державний апарат. Бюрократія. Право та закон у системі держави. 25
70. Правові соціальні держави. Поняття правової держави Громадянське суспільство, основні ознаки правової держави. 25
71. Обумовленість існування груп тиску та груп інтересів. Сутність і функції груп тиску. 25
72. Типи груп інтересів. 26
73. Політичні партії як суспільний інститут. Організаційні проблеми політичних партій. 26
74. Проблеми типології політичних партій в історії політологічної та соціологічної думки. Сучасні типи політичних партій. 26
75. Проблеми ідентифікації політичних партій в Україні. Функції політичних партій у суспільстві. Партійні системи: типи та функції. 27
76. Проблеми взаємодії груп інтересів, груп тиску та політичних партій у політичному процесі. 27
77. Сутність політичного процесу та його типологія. Поняття політичного процесу. 28
78. Структура й характер політичного процесу. Особливості політичного процесу. 28
79. Конфлікт та консенсус у політичному процесі. Політичні процеси в країнах СНД. 29
81. Політична модернізація та її наслідки « Синдром модернізації»: кризи політичного розвитку. Джерела політичних криз. 29
82. Зростання конфліктності розвитку та проблеми політичної стабільності перехідного суспільства. Етнополітичні конфлікти як проява зростання соціального протесту в умовах нестабільності суспільства. 30
83. Місце і роль політичної свідомості у відносинах влади. Суть політичної свідомості. 30
84. Формування політичної свідомості. Функції політичної свідомості. 31
85. Поняття та сутність політичної культури. Політична культура як сукупність стереотипів політичної свідомості та політичної поведінки. 31
86. Культурне середовище та культурна детермінація політичних процесів. 31
87. Структура політичної культури. .політична культура особистості, групи , суспільства. 31
88. Історичні типи політичної культури: традиційна, сучасна. 32
89. Демократичний, авторитарний та тоталітарний типи політичної культури. 32
90. Поняття субкультури та фактори її формування. Механізм формування політичної культури . Особливості сучасної політичної культури. 32
91. Міжнародні відносини як макрорівень існування політики. Концепції міжнародних відносин. Особливості відносин між державами. 33
92. Основні риси, тенденції та суперечності сучасних міжнародних відносин. Суб»єкти міжнародних відносин. 33
93. Глобалізація геополітики. Геополітичні реалігії сучасного світу. Геополітичні моделі. 33
94. Проблеми національних інтересів та національної безпеки України. 34
95. Зовнішньополітична концепція України. 34
96. Криза економічних і суспільних відносин. Основи тіньової економіки. 34
97. Держава перехідного типу. Конфлікт групових інтересів. Синдром мафії. 35
98. Легалізація форм злочинної діяльності в умовах становлення ринкової економіки. 35
99. Політизація злочинної діяльності. Злочинні групи. Організації, співтовариства. 35
100. Корупція як метод прийняття та реалізації управлінських рішень. 35
Стоимость: 96.00 грн.


Тема: Цивільне право
Код работы: 201-08074
Описание: Шпоргалки
53. Розрахунки. Загальні положення про розрахунки
54. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
55. Договір про комерційну концесію
56. Загальні положення про спільну діяльність
57. Просте товариство
58. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу
59. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу
60. Вчинення дій в інтересах іншої особи без її доручення
61. Рятування здоров»я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
62. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
63. Деліктні зобов’язання
64. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань
65. Загальні положення про порядок та об’єм відшкодування шкоди
66. Відшкодування шкоди завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди завданої у стані крайньої необхідності
67. Відшкодування моральної шкоди
68. Відшкодування шкоди заподіяної працівником уст. підпри. організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків
69. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади АРК, або органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими особами
70. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
71. Відшкодування шкоди завданої злочином
72. Відшкодування шкоди завданої особами, що не досягли повноліття
73. Відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди
74. Відшкодування шкоди завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров»я або смертю
75. Відшкодування шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт
76. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
77. Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщин, місце і час відкриття спадщин
78.Спадкова маса
79. Суб’єкти спадкових правовідносин
80. Об’єкти спадкового правонаступництва
81. Спадкування за заповітом
82. Посвідчення заповіту
83. Зміст заповіту
84. Види заповідальних розпоряджень
85. Право на обов’язкову частку у спадщині
86. Спадкування за законом
87. Право на прийняття спадщини
88. Дії, які свідчать про прийняття спадщини
89. Виконання заповіту
90. Оформлення права на спадщину
91. Спадковий договір
92. Поняття та предмет сімейного права
93. Поняття сім»ї, родинності ( кровної спорідненості), свояцтва та шлюбу
94. Умови та порядок заключення шлюбу. Перешкоди для вступу у шлюб
95. Право подружжя на майно. Шлюбний договір
96. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя
97. Припинення шлюбу
98. Визнання шлюбу недійсним. Наслідки визнання шлюбу недійсним
99. Права та обов’язки подружжя на утримання
100. Обов’язки батьків і дітей по утриманню
101. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей
Стоимость: 60.00 грн.

1   2   след >>показать все


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика