Контакты


Исполнитель:
+38(0542)79-51-84
+38(098) 817-94-06
helpdesk_3d@mail.ru
 helpdesk_3d@mail.ru
 puzik_en

Администратор сайта:
 207335090
 puzik_dv


Валюта:
English  Русский 

Блог / Новости

1 10 2009
Подписаться на новости:
или RSS 2.0

Голосование

Как Вы оцениваете удобство работы с сайтом?
Главная » Готовые студенческие работы

Готовые студенческие работы

Диссертации (1173 шт.)
Дипломные (81 шт.)
Курсовые (664 шт.)
Контрольные (1493 шт.)
Задачи (119 шт.)
Шпаргалки (11 шт.)
Рефераты (335 шт.)
Научные работы (11 шт.)


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


<< пред   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    ...   389   след >>
Тема: ІДПЗК
Код работы: 201-12226
Описание: ЗМІСТ
1. Джерела з історії держави і права Стародавнього Китаю 3
2. Етапи розвитку права Стародавнього Китаю 7
3. Характеристика права стародавнього Китаю 10
Список використаної літератури: 17
Стоимость: 100.00 грн.


Тема: ІДПЗК
Код работы: 210-11015
Описание:

Характеристика основних положень "Загальної декларації прав людини"
Список використаної літератури:

 
 
Стоимость: 32.00 грн.


Тема: ІДПЗК
Код работы: 201-13014
Описание: ЗМІСТ
1. Поняття та види виборів. 3
2. Виборчі системи зарубіжних країн. 7
3. Організація та проведення виборів у зарубіжних країнах. 11
Дайте розгорнуті відповіді на питання: 14
Особливості автономії у Данії, Іспанії, Італії, КНР, Фінляндії. 14
Охарактеризуйте парламент Японії: порядок формування, структуру і повноваження. 19
Особливості конституційного контролю в США. 26
Розв’яжіть тестові завдання: 28
1. Виключте відповідь, що не належить до способів набуття громадянства
2. Визначте, яка із запропонованих відповідей на питання є правильною: «Окрема стаття в державному бюджеті, передбачена для утримання монарха та його сім’ї, - це»
3. Знайдіть правильну відповідь на питання: «Якщо жоден з кандидатів на пост Президента США не отримав необхідної кількості голосів вибірників, то»
4. Визначте, яка із запропонованих відповідей на питання є правильною: «Федерального президента ФРН, якщо той тимчасово не може виконувати свої функції, заміщає»
5. Визначте правильний варіант відповіді: «Депутати Державної Думи Російської Федерації обираються на»
6. Визначте правильний варіант відповіді: «Кабінет міністрів Японії формується і контролюється»
Список використаної літератури: 30
Стоимость: 100.00 грн.


Тема: ІДПЗК
Код работы: 201-13120
Описание: ЗМІСТ
1. Дайте характеристику різних способів прийняття і зміни конституцій в зарубіжних країнах. Наведіть зміст статей конституцій Франції та Росії, Японії, які регулюють ці процеси. Що таке «фактична» і «юридична» конституція? 3
2. Охарактеризуйте порядок формування, структуру і партійний склад уряду в країнах з різними формами правління. Як регулюють відносини у цій сфері конституції США і ФРН? 11
3. Проведіть порівняльно-правовий аналіз конституційного закріплення особистих прав і свобод в Німеччини та Японії. 19
Список використаної літератури: 23
Стоимость: 100.00 грн.


Тема: ІДПУ
Код работы: 201-10207
Описание: Тема 8. Держава і право України
в період Народно-визвольної війни середини XVIІ ст.
План
1. Формування української народної держави в ході війни 3
2. Суспільний лад. 17
3. Право 22
Список використаної літератури: 28
Стоимость: 81.00 грн.


Тема: ІДПУ
Код работы: 201-10227
Описание: ТЕМА . Запорізька Січ — козацька республіка.
ЗМІСТ
1. Військово-демократичний устрій та організаційна структура Січі. 3
2. Судочинство і система покарання Запорізької Січі 11
Список використаної літератури: 28
Стоимость: 63.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ФРН
1.1. Поняття імплементації як здійснення норм міжнародного права у правовій системі ФРН 10
1.2. Механізм імплементації норм міжнародного права у правовій системі ФРН 28
1.3. Способи імплементації норм міжнародного права у правовій системі ФРН 45
1.4. Роль судової практики в імплементації норм міжнародного права у правовій системі ФРН 64
РОЗДІЛ 2. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І НОРМ ЗАГАЛЬНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ФРН
2.1. Способи імплементації основних принципів міжнародного права і норм загального міжнародного права у правовій системі ФРН 74
2.2. Імплементація норм міжнародного звичаєвого права у практиці Федерального Конституційного Суду 89
2.3. Гарантії імплементації основних принципів міжнародного права і норм загального міжнародного права у правовій системі ФРН 109
РОЗДІЛ 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ФРН
3.1. Повноваження федеральних органів державної влади щодо імплементації норм міжнародних договорів 123
3.2. Способи імплементації норм міжнародних договорів у правовій системі ФРН 144
3.3. Правові засади імплементації міжнародних договорів суб’єктами ФРН 155
ВИСНОВКИ 167
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 173
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЩОДО БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ В НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Стоимость: 100.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП . 3
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ІМУНІТЕТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ . . . .10
1.1. Поняття імунітету . .10
1.2. Імунітети як правовий інститут та їх види . 21
РОЗДІЛ 2
ІМУНІТЕТ ПОСАДОВИХ ОСІБ 39
2.1. Імунітет Президента України . .39
2.2. Імунітет народних депутатів України . 51
2.3. Імунітет суддів та інших посадових осіб . 75
РОЗДІЛ 3
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ІМУНІТЕТИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 87
3.1. Дипломатичний імунітет .87
3.2. Консульський імунітет .106
3.3. Інші міжнародно-правові імунітети .115
РОЗДІЛ 4
ІМУНІТЕТ СВІДКІВ . 125
4.1. Поняття імунітету свідків 125
4.2. Імунітет щодо викриття себе і близьких родичів та членів сім’ї .135
4.3. Інші види імунітету свідків . 152
ВИСНОВКИ . 171
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .174
ДОДАТОК 192
Стоимость: 200.00 грн.


Тема: Інвестеційне право
Код работы: 201-12018
Описание: Зміст
Вступ 3
1. Загальні положення про інвестиційні договори 4
1.1 Поняття та види інвестиційних договорів 4
1.2 Функції інвестиційних договорів 8
2. Укладення та виконання інвестиційних договорів 9
2.1 Форма та зміст інвестиційного договору 9
Чинним законодавством можуть передбачатися інші істотні умови для деяких категорій інвестиційних договорів. 10
Інвестиційний договір укладається, як правило, в письмовій формі, як і інші різновиди господарських договорів. 10
2.2. Порядок укладання інвестиційних договорів 11
2.3 Способи забезпечення належного виконання інвестиційних договорів 13
Відповіді на питання: 14
Чи буде визнано іноземною інвестицією інвестиція, що здійснюється нерезидентом в національній валюті України? 14
Чи можна вкласти в якості вкладу до статутного фонду одного акціонерного товариства акції іншого акціонерного товариства, якими володіють акціонери? 16
Який існує порядок розгляду приватно-правових інвестиційних спорів? 20
Висновок 25
Список використаної літератури: 27
Стоимость: 70.00 грн.

<< пред   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    ...   389   след >>


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика